Dzienniki urzędowe - Maj 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 88 2003 30-05-2003
Dziennik nr 87 2003 29-05-2003
Dziennik nr 86 2003 28-05-2003
Dziennik nr 85 2003 27-05-2003
Dziennik nr 84 2003 26-05-2003
Dziennik nr 83 2003 23-05-2003
Dziennik nr 82 2003 22-05-2003
Dziennik nr 81 2003 21-05-2003
Dziennik nr 80 2003 20-05-2003
Dziennik nr 79 2003 19-05-2003
Dziennik nr 78 2003 16-05-2003
Dziennik nr 77 2003 15-05-2003
Dziennik nr 76 2003 14-05-2003
Dziennik nr 75 2003 13-05-2003
Dziennik nr 74 2003 12-05-2003
Dziennik nr 73 2003 09-05-2003
Dziennik nr 72 2003 08-05-2003
Dziennik nr 71 2003 07-05-2003
Dziennik nr 70 2003 06-05-2003
Dziennik nr 69 2003 05-05-2003