Dziennik nr 86 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 maja 2003 r.

Nr 86

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1644

nr VII/32/03 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
1645

nr VI/34/03 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie gminy Mieleszyn

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
1646

z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Kaliskiego

 


SPRAWOZDANIA

 
1647

z wykonania budżetu gminy Bojanowo za 2002 rok

 
1648

z wykonania budżetu gminy Łubowo za 2002 rok

 
1649

z wykonania budżetu gminy Mieleszyn za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:54