Dziennik nr 72 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 maja 2003 r.

Nr 72

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1383

nr 20/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1384

nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Miedzianów

 
1385

nr IV/26/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Jesiona

 
1386

nr IV/27/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Kochłowy

 
1387

nr IV/28/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Korpusy

 
1388

nr IV/29/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Kotowskie

 
1389

nr IV/30/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Kozły

 
1390

nr IV/31/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Kurniki

 
1391

nr IV/32/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Marydół

 
1392

nr IV/33/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Myje

 
1393

nr IV/34/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Niedźwiedź

 
1394

nr IV/35/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Olszyna

 
1395

nr IV/36/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Pustkowie Południe

 
1396

nr IV/37/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Pustkowie Północ

 
1397

nr IV/38/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Rogaszyce

 
1398

nr IV/39/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Rojów

 
1399

nr IV/40/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Siedlików

 
1400

nr IV/41/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Szklarka Myślniewska

 
1401

nr IV/42/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Szklarka Przygodzicka

 
1402

nr IV/43/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Turze

 
1403

nr IV/44/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wsi Zajączki

 
1404

nr IV/45/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nr 1

 
1405

nr IV/46/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nr 2

 
1406

nr IV/47/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nr 3

 
1407

nr IV/48/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nr 4

 
1408

nr IV/49/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nr 5

 
1409

nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nr 6

 
1410

nr IV/51/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe

 
1411

nr 31/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szałe

 
1412

nr VII/37/2003 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łęka Opatowska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 


OBIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
1413

z dnia 25 kwietnia 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 
1414

z dnia 25 kwietnia 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pogorzeli

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:29