Dziennik nr 75 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 maja 2003 r.

Nr 75

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1437

nr 71/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1438

nr III/20/2002 Rady Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003

 
1439

nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Czempiń

 
1440

nr VI/61/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w miejscowości Wtórek

 
1441

nr VI/66/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski

 
1442

nr VII/71/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Strefy Parkowania w Ostrowie Wielkopolskim

 
1443

nr VII/72/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących używanie (odpalanie) materiałów pirotechnicznych - widowiskowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w miejscach publicznych

 
1444

nr VI/58/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulicy Prusa

 
1445

nr VI/38/2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
1446

nr VI/33/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

 
1447

nr IX/68/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Oborniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1448

nr IX/69/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Oborniki

 
1449

nr V/34/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, posiadania psów, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1450

nr VI/77/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Rawicz do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1451

nr VII/65/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Czerlejnie

 
1452

nr VII/66/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Gułtowach

 
1453

nr VII/67/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Iwnie

 
1454

nr VII/71/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia granic obwodu Gimnazjum w Kostrzynie

 
1455

nr VIII/66/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Komorniki na obwody głosowania w okręgu wyborczym nr 4 - Plewiska i zmian w numeracji obwodów głosowania

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w PILE

 
1456

z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotowie

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW POWIATÓW

 
1457

komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim

 
1458

komunikat Starosty Wrzesińskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych przy Staroście Wrzesińskim

 
1459

komunikat Starosty Pilskiego z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile

 


SPRAWOZDANIA

 
1460

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komorniki za 2002 r.

 
1461

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2002 r.

 
1462

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2002 r.

 
1463

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2002 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:23