Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dotyczącej montażu klimatyzacji w budynkach A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Treść archiwalna