Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kompleksu budynków wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego wraz z systemem masztowym, na działce w miejscowości Borki, gmina Słupca oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac

Treść archiwalna