Wydarzenia

Wielkopolska wschodnia z rządowym wsparciem

06.12.2021

W gronie samorządowców i parlamentarzystów wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, reprezentująca wojewodę Michała Zielińskiego, wzięła udział w uroczystym oddaniu do użytku ulicy Polnej w Kłodawie. Realizacja inwestycji jest strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa gminy.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

05.12.2021

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przekazuję podziękowania i najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które bezinteresownie niosą pomoc ludziom potrzebującym wsparcia, podejmują inicjatywy na rzecz swojego otoczenia i rozwijają aktywność obywatelską we wszystkich dziedzinach naszego życia.

Barbórka

04.12.2021

Z okazji Barbórki, jednego z najpiękniejszych grudniowych świąt, składam serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom przemysłu wydobywczego w Wielkopolsce, zajmującym się poszukiwaniem i wydobyciem paliw i innych skarbów, które skrywa ziemia.

Jubileusz 100-lecia Uniwersyteckiej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu

30.11.2021

Uniwersytecka Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu obchodziła swój setny jubileusz. Podczas uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała wicewojewoda Aneta Niestrawska.

COVID-19. Liczba łóżek dla pacjentów w wielkopolskich szpitalach

2393/1779 ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych przez pacjentów COVID-19
151/89 ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych przez pacjentów COVID-19
592 liczba decyzji wydanych przez wojewodę nakładających obowiązek na szpitale

#SzczepimySię

Informacje bieżące

Data: 18.11.2021Konferencja NIW „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”

Zachęcamy do udziału on-line w wydarzeniu, które jest czwartą edycją konferencji organizowanej corocznie przez NIW-CRSO. Dla wszystkich zainteresowanych polskim sektorem pozarządowym jest to wyjątkowa okazja do rozmowy na temat perspektyw rozwoju oraz bieżących wyzwań, które stoją przed organizacjami działającymi w tym obszarze.

czytaj cały artykuł... o: Konferencja NIW „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”

Data: 16.11.2021Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z ochroną środowiska i przyrody

Wojewoda wielkopolski ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego.

czytaj cały artykuł... o: Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z ochroną środowiska i przyrody

Data: 15.11.2021Konkurs dla gmin „Rosnąca Odporność”

Zgodnie z założeniami 10 listopada rozstrzygnięty został konkurs dla gmin „Rosnąca Odporność”.

czytaj cały artykuł... o: Konkurs dla gmin „Rosnąca Odporność”

Data: 20.10.2021Przedłużenie projektu STRATEGOR 2021

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej opracowanie i realizacja „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”- należy do zadań własnych samorządu tj. gminy/powiatu. Strategia ma kluczowe znaczenie w planowaniu działań dotyczących m.in. pomocy społecznej. Wyznacza ona długoterminowe kierunki i cele rozwoju oraz wskazuje narzędzia niezbędne do realizacji polityki społecznej. Pozwala skoordynować i skoncentrować działania różnych instytucji działających na polu polityki społecznej.

czytaj cały artykuł... o: Przedłużenie projektu STRATEGOR 2021