Wydarzenia bieżące

Brak konieczności dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy, znajomości numeru NIP oraz przechowywania dodatkowych kopii przez lekarzy - to tylko część z udogodnień wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Od 1 grudnia br. elektroniczne zwolnienia (e-ZLA) zastąpią wersje papierowe.

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyło się dziś spotkanie poświęcone współpracy rad rodziców ze szkołami. Uczestnicy spotkania rozmawiali o prawach, obowiązkach i formach działania rad oraz ich wpływie na funkcjonowanie placówek.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał dziś z władzami powiatu gnieźnieńskiego umowę na dofinansowanie rozbudowy Szpitala Pomnika Chrztu Polski. W uroczystości uczestniczyła także dyrekcja placówki.

Wielkopolska policja uczciła setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, podczas uroczystej zbiórki w Iglicy Międzynarodowych Targów Poznańskich, ślubowanie złożyło 50 nowo przyjętych policjantów i policjantek. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Przewodnim tematem spotkania była sytuacja finansowa szpitali powiatowych.

Strony