Przetargi i postępowania w trybie podstawowym

Status Nazwa
wszczęty Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – postępowanie IV
wszczęty Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych na potrzeby pomieszczeń archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w Delegaturach, z możliwością składnia ofert częściowych – postępowanie III
wszczęty Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz BHP w budynkach „A” i „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w tym wydzielenie stref przeciwpożarowych
wszczęty Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych - postępowanie III
zakończony Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Koninie i Kaliszu
zakończony Usługa skanowania i druku „podążającego” dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Remont wybranych pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Lesznie
zakończony Zakup i dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych- postępowanie II
zakończony Termomodernizacja budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
zakończony Budowa wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w miejscowości Borki gm. Słupca (etap IV)

Strony