Przetargi

Status Nazwa
wszczęty Dostawa zasobów magazynowych (artykułów przeciwpowodziowych i BHP) do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego, z możliwością składania ofert częściowych
wszczęty Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Kaliszu przy ul. Kolegialnej 4
wszczęty Usługa sprzątania terenu wokół budynków w Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie wraz z pielęgnacją zieleni, z możliwością składania ofert częściowych
wszczęty Remont pomieszczeń byłej poligrafii w budynku C oraz pomieszczenia archiwum w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
wszczęty Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile
wszczęty Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych - postępowanie III
zakończony Remont pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 7
zakończony Remont pomieszczeń kartoteki w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17
zakończony Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
zakończony Wykonanie węzłów sieci LAN i okablowania w obiekcie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 – etap II

Strony