Budżet wojewody

Budżet 2022

Kwoty dochodów i wydatków na 2022 rok dla województwa wielkopolskiego określone zostały w ustawie budżetowej na 2022 rok przyjętej przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 r., podpisanej przez Prezydenta RP 1 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 270).

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. i jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse w zakładce: Co robimy/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/Budżet na 2022.

Budżet 2021

Kwoty dochodów i wydatków na 2021 rok dla województwa wielkopolskiego określone zostały w ustawie budżetowej na 2021 rok przyjętej przez Sejm RP w dniu 20 stycznia 2021 r., podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 28 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 190).

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. i jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse(odnośnik zewnętrzny) w zakładce: Co robimy/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/Budżet na 2021.

Autor: Przemysław Szczepański
Data utworzenia: 26.05.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.05.2021 - 09:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.12.2022 - 10:22