Wydarzenia bieżące

Fragment wystawy „Wielkopolska w cieniu WRON-y”.

Od dziś w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prezentowana będzie wystawa „Wielkopolska w cieniu WRON-y” przygotowana przez pracowników poznańskiego oddziału IPN.

Wojewoda razem z wicewojewodą na konferencji prasowej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z wicewojewodą Marleną Maląg podsumowali dziś dwa lata działalności rządu Beaty Szydło. - To były dobre dwa lata dla Polski i Wielkopolski - podkreślał Zbigniew Hoffmann.

Głos zabiera wicewojewoda.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się drugie spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Moment uroczystego przecięcia wstęgi, podczas otwarcia nowo wybudowanej drogi.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej drogi gminnej w miejscowości Szałe w gminie Opatówek. Inwestycja została zrealizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wicewojewoda podziękowała samorządom za zaangażowanie, za realizację zadań i pogratulowała dobrze sporządzonych wniosków, które otrzymują dofinansowania w konkursach.

Logo 2 lata rządu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w konferencji prasowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęconej osiągnięciom rządu Beaty Szydło. Podsumowania dotychczasowej pracy resortu dokonał minister Mariusz Błaszczak.

Strony