Wydarzenia bieżące

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Poznańskie obchody zorganizowane przez Oddział Związku Sybiraków rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ofiar Polskiej Golgoty Wschodu w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.

Wojewoda oraz arcybiskup poznański przeglądają album o Antonim Baraniaku.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann był gościem spotkania autorskiego pod patronatem arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, które poświęcone było promocji albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”. O arcybiskupie na spotkaniu opowiadali autorzy albumu: Elżbieta Wojcieszyk, Konrad Białecki, Rafał Łatka i Rafał Reczek.

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dzisiaj konferencja prasowa z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji i Rady Rodziny. W jej trakcie omówiono przygotowania funkcjonariuszy i instytucji publicznych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w trakcie ferii zimowych.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła powiat ostrzeszowski, gdzie spotkała się z samorządowcami, złożyła wizytę w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze i jego oddziale w Myślniewie. Jednym z głównych tematów był zakres wspólnych projektów rządowych i samorządowych.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w otwarciu Klubu Seniora w Ostrowie Wielkopolskim. Klub powstał w ramach długofalowej polityki senioralnej i dofinansowany został ze środków programu "Senior+", przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Strony