Umorzenia

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w I kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 5.758,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 14.03.2019 r. znak OA-XV.3150.326.2018.3.

Osoba fizyczna 10.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 14.03.2019 r. znak OA-XV.3150.303.2018.6.

Osoba fizyczna 50.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o całkowitym umorzeniu należności z dnia 21.03.2019 r. znak OA-XV.3150.249.2018.6.

Sporządził:
Łukasz Kowalak
Kierownik
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjne
30 kwietnia 2019 r.

 

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w IV kwartale 2018 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 24.384,17 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 5.10.2018 r. znak OA-XV.3150.31.2016.2.

Osoba fizyczna 1.357,11 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
 Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 5.10.2018 r. znak OA-XV.3150.21.2016.2.

Osoba fizyczna 26.386,30 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 15.10.2018 r. znak OA-XV.3150.34.2016.2

Osoby fizyczne 25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 19.10.2018 r. znak OA-XV.3150.201.2018.6

Osoba fizyczna 5.152,22 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 22.10.2018 r. znak OA-XV.3150.29.2016.2

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
31 stycznia 2019 r. 
   

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
31 stycznia 2019 r.

Autor: Marlena Michalak, Łukasz Kowalak
Data utworzenia: 03.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.01.2019 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.05.2019 - 11:11