Umorzenia

Umorzenia niepodatkowe należności budżetu państwa

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), informuje, iż w I kwartale 2018 r. dokonano następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Przyczyna umorzenia

Osoba fizyczna

10.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Osoba fizyczna

22.431,60 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Oddział Egzekucji
30 kwietnia 2018 r.

***

Wojewoda wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), informuje, iż w IV kwartale 2017 r. dokonano następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Kwota umorzonej należności Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 12.929,35 zł Postanowienia wynikające z umowy o rozłożenie na raty
i częściowe zwolnienie z długu z dnia 21.08.2015 r. Nr MSP/FSP/91-00/2015/ZWN.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Oddział Egzekucji
30 stycznia 2018 r.

***

Na podstawie art. 36 ust. 5 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa:

  • Minister Finansów decyzją BAD3.6403.230.2016.5.DSR z dnia 15 marca 2017 r.. umorzył należności budżetu państwa, w stosunku do których wierzycielem był wojewoda wielkopolski:
Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności Kwota umorzonej należności Przyczyna umorzenia
Iwona Prymka 250 zł Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego
Autor: Przemysław Szczepański
Data utworzenia: 30.01.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.01.2018 - 09:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.04.2018 - 07:14