Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z chargé d’affaires Szwajcarii Chasperem Sarott, dla którego była to pierwsza wizyta w regionie. Rozmawiano w dużej mierze o możliwościach polsko-szwajcarskiej współpracy gospodarczej na terenie województwa.

Ponad 200 pielęgniarek i położnych wzięło udział w okręgowym zjeździe samorządu zawodowego w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Głównym tematem rozmów było rosnące zapotrzebowanie na pracę pielęgniarek w jednostkach służby zdrowia.

Piła uczciła Danutę Siedzikównę „Inkę”, sanitariuszkę i łączniczkę w szwadronie 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, skazaną na śmierć przez komunistyczne władze i rozstrzelaną w 1946 roku. Odsłonięcie pomnika „Inki” było kulminacyjnym punktem VI Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Minister Elżbieta Rafalska z wojewodą i wicewojewodą.

Dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie dotyczące sytuacji pracodawców zatrudniających pracowników cudzoziemskich. W spotkaniu uczestniczyli minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski, członek zarządu powiatu poznańskiego Zygmunt Jeżewski oraz przedstawiciele dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wojewoda z pozostałymi gośćmi na tle plansz wystawy.

Poczta Polska we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej dokonała otwarcia wystawy „Żegota”. Wydarzenie ma związek z przypadającym 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W oficjalnym otwarciu wystawy w gmachu Poczty Polskiej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Strony