Wydarzenia bieżące

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w uroczystości rozpoczęcia wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. Realizacja zadania ma pozwolić miastu Koło planować kolejne inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Samorządowcy z dziewięciu gmin północno-zachodniej Wielkopolski podpisali dziś umowy z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem na realizację inwestycji drogowych w ramach programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Trzciance.

Wicewojewoda podczas konferencji udziela informacji dziennikarzom.

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa odbyła się dziś konferencja prasowa dotycząca pomocy poszkodowanym rolnikom w wyniku suszy oraz działań podjętych przez wojewodę.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oddała dziś hołd powstańcom, którzy przez 63 dni walczyli o wolność i godność, składając kwiaty przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wspólne zdjęcie po podpisaniu umowy na tle ścianki z logo wojewody.

Dziś w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadania dalszej rozbudowy bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kępnie. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska oraz starosta powiatu kępińskiego Witold Jankowski.

Strony