Wydarzenia bieżące

Zwiedzanie zakładu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził firmę Stomil-Poznań S.A. - nestora polskiego przemysłu gumowego. Wojewoda został zapoznany przez Zarząd spółki z planami modernizacyjnymi obejmującymi między innymi budowę linii produkcyjnej nowoczesnych opon radialnych oraz ewentualnej rozbudowy i przenosin zakładu.

Zaproszeni goście na jubileuszowym koncercie.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg była gościem uroczystego koncertu w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie dedykowanego Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu z okazji 60-lecia święceń kapłańskich i jubileuszu 84. urodzin oraz Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi z okazji 55-lecia święceń kapłańskich.

Konferencja prasowa wiceministra zdrowia.

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda spotkał się dziś z dyrektorami szpitali i konsultantami wojewódzkimi w ochronie zdrowia, którym przedstawił zastosowanie narzędzia IOWISZ - Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Podczas wcześniejszego briefingu prasowego, w którym udział wzięła też dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg opowiedział o zaletach, które dla pacjentów niesie system oceny wniosków.

Wicewojewoda na spotkaniu z aptekarzami.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się z członkami Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej podczas II Okręgowego Zjazdu Aptekarzy VII Kadencji.

Wicewojewoda wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg brała udział w zjeździe sprawozdawczo-programowym Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Strony

Subskrybuj Wydarzenia bieżące