Wydarzenia bieżące

Uczestnicy spotkania siedzą na sali.

Trwa prowadzona przez wojewodę wielkopolskiego kampania informacyjna dotycząca rządowego programu "Dobry Start". O założeniach nowego programu mówił podczas spotkania z samorządowcami w siedzibie delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Łukasz Krysztofiak - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Podobne spotkanie poprowadzone przez Monikę Donke-Cieślewicz, zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW odbyło się 18 czerwca w Pile.

Wojewoda przewodniczy spotkaniu.

Zakończyło się pierwsze posiedzenie zespołu zwołanego przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Kolejne zaplanowane jest na 25 czerwca na stadionie miejskim w Poznaniu. Prace zespołu dotyczą wypracowania działań prewencyjnych poprawiających bezpieczeństwo na stadionie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb - Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz prezes KKS Lech Poznań Karol Klimczak.

Wojewoda rozmawia z ambasadorem Czech.

Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb spotkał się dziś z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem podczas wizyty w Poznaniu. Dyplomacie towarzyszyła konsul honorowa Renata Mataczyńska. Spotkanie było okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej na szczeblu wojewódzkim, a także omówienia możliwości wzajemnej współpracy i dalszego rozwoju pomiędzy miastami partnerskimi.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie.

W Ostrowie Wielkopolskim z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odsłonięty został pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Strony