Wydarzenia bieżące

„Mosina samorządem stoi” - pod takim hasłem uczniowie mosińskiej gminy uczestniczyli w konkursie popularyzującym samorządność i aktywność lokalną. Finaliści zmagań organizowanych przez Radę Miejską spotkali się dziś z wicewojewodą Anetą Niestrawską.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Już po raz drugi odbyła się ogólnopolska akcja „KRWIoOBIEG Terytorialsa” zorganizowana przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W poznańskiej edycji, na placu Wolności, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. 

Szkoła Podstawowa w Tulcach otrzymała dziś akt nadania imienia Powstańców Wielkopolskich. Gościem uroczystości był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który uczestniczył także w otwarciu nowego skrzydła budynku.  

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w uroczystym otwarciu miejskiego żłobka nr 1 w Wągrowcu. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Maluch+”.

Strony