Wydarzenia bieżące

​​​​​Omówieniu zagrożeń wynikających z zaplanowanego na 24-26 lipca "Obozu dla Klimatu" - organizowanego w regionie konińskim protestu eko-aktywistów, poświęcono popołudniową wideokonferencję wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka i wicewojewody Macieja Bieńka z przedstawicielami policji, straży pożarnej, wojska, zarządcy infrastruktury kolejowej oraz samorządów.

Kolejne inwestycje drogowe w Kaliszu i powiecie kaliskim mogą uzyskać dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności poprzetargowych, które sięgają ponad 30 procent. Taką informację przekazał dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z prezydentem miasta Kalisza Krystianem Kinastowskim podczas briefingu poświęconemu finansowaniu inwestycji drogowych w ramach FDS.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś z płk Mariuszem Woźniakiem - nowym szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. W rozmowach na temat współpracy i zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym uczestniczył także dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Dariusz Dymek.

37 umów o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w obecności wielkopolskich parlamentarzystów. Wartość zawartych dziś umów z samorządami powiatowymi i gminami naszego województwa to ponad 48 mln zł.

Major Włodzimierz Bystrzycki, pseudonim „Dzielny”, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy niezłomnych, 21 lipca obchodzi 95. urodziny. Z tej okazji w imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka wicewojewoda Maciej Bieniek przekazał dziś jubilatowi życzenia i wyrazy szacunku.

Strony