Wydarzenia bieżące

99 lat temu żołnierze Armii Wielkopolskiej na ówczesnym Wilhelmsplatz w Poznaniu złożyli przysięgę, która stanowiła fundament budowy regularnego wojska polskiego. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości miejsce przemianowano na plac Wolności. Dziś, w tym samym miejscu, na pamiątkę wydarzeń sprzed niemal wieku wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uroczyście otworzył wystawę zdjęć przedstawiających moment złożenia przysięgi.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Głos zabiera wicewojewoda.

W Kępnie i Ostrzeszowie odbyły się kolejne spotkania w ramach drugiej edycji projektu „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Celem spotkań jest omówienie zagadnień najczęściej pojawiających się w rolnictwie. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele agend rządowych zajmujących się tematyką agrarną, rolnicy oraz mieszkańcy wsi. W spotkaniach uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda z młodzieżą słuchają przewodnika.

Już po raz czwarty wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaprosił młodzież na lekcję historii. Spotkanie pod hasłem "Droga Wielkopolan do niepodległości" odbyło się w salach wystawowych poznańskiego Odwachu.

Strony