Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś zasłużonym mieszkańcom regionu medale z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wśród odznaczonych znaleźli się działacze Solidarności, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele sztuki, nauki i kultury.

Wielkopolscy laureaci konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” otrzymali dziś nagrody i wyróżnienia podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. W wydarzeniu organizowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych. Tematem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Poznaniu.

wystawa

"Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!" to tytuł wystawy, którą wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył dziś w głównym gmachu Sejmu RP. Pierwszymi gośćmi prezentacji dokumentów z czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, które pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu byli senatorowie i posłowie.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska, wręczyły nagrody i wyróżnienia dla pracowników socjalnych, którzy wdrażają wybitne, nowatorskie rozwiązania w obszarze pomocy społecznej. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Strony