Delegatura w Lesznie

Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel.: 65-51-18-200
e-mail: del-leszno@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjęć klientów

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów

W celu złożenia wniosków w sprawach paszportowych należy pobrać bilet w systemie numerkowym. Ilość biletów wydawanych dla poszczególnej kategorii spraw jest ograniczona. Brak możliwości pobrania biletu dla danej kategorii spraw oznacza wyczerpanie dziennego limitu.

Bilety na załatwienie sprawy wydaje się:

  • w poniedziałek do 17:30
  • od wtorku do piątku do 14:30

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców

  • poniedziałek od 10:15 do 17:45
  • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
  • Infolinia tel. 61 850 87 77
  • e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl
  • w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców

Dyrektor Delegatury -  Zenon Jóźwiak
tel. 65-51-18-202,
fax  65-51-18-207
p. 100


Delegatura w Lesznie obejmuje swoim zasięgiem powiaty:
gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński, miasto Leszno.

Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu cudzoziemców.

Regulamin organizacyjny delegatur

Autor: Dorota Radzicka-Kanicka
Data utworzenia: 25.03.2008
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 16.07.2012 - 18:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.11.2021 - 11:39