Samorząd województwa

www.umww.pl
www.bip.umww.pl

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 70 30

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
piętro VII, część A, pokój 749
tel.: 61 626 66 00

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
www.umww.pl
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 66 66

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.12.2017 - 07:55