Delegatura w Pile

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
tel.: 67-21-18-952
e-mail: del-pila@poznan.uw.gov.pl

UWAGA! Od dnia 12 listopada 2019 r. ulega zmianie adres Oddziału Paszportów w Pile.

Godziny przyjęć klientów:
Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów (obowiązuje od 12 listopada 2019 r.):

 • ul. Dzieci Polskich 26
  • poniedziałek 10:15 do 17:45
  • wtorek - piątek 8.15 - 15.15
 • informacja paszportowa tel. 67 211 89 05
 • informacja paszportowa tel. 67 211 89 07
 • e-mail: del-pila-so@poznan.uw.gov.pl

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców:

 • ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła,
  • poniedziałek od 10:15 do 17:45
  • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
 • Infolinia tel. 61 850 87 77
 • e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

W delegaturze można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Kierownik Delegatury - Hanna Monarszyńska
tel. 67-21-18-952 / 975
p. 212


Delegatura urzędu w Pile obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty:
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i złotowski.
Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Regulamin organizacyjny delegatur

Autor: Hanna Monarszyńska, Katarzyna Marcinkowska
Data utworzenia: 03.04.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 18:54
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.02.2020 - 14:32