Delegatura w Pile

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
tel.: 67-21-18-952
e-mail: del-pila@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjęć klientów:

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów:

 • Al. Niepodległości 33/35, bud. B, pok. 32
 • poniedziałek 10:15 do 17:45
 • wtorek - piątek 8.15 - 15.15
 • informacja paszportowa tel. 67 211 89 05
 • informacja paszportowa tel. 67 211 89 07
 • e-mail: paszporty.pila@poznan.uw.gov.pl

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców:

 • Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój nr 32
 • poniedziałek od 10:15 do 17:45
 • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
 • Infolinia tel. 61 850 87 77
 • e-mail: cudzoziemcy.pila@poznan.uw.gov.pl
 • W każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców

Kierownik Delegatury - Hanna Monarszyńska
tel. 67-21-18-952 / 975
p. 212


Delegatura urzędu w Pile obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty:
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i złotowski.
Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Regulamin organizacyjny delegatur

Autor: Hanna Monarszyńska, Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 03.04.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 18:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2019 - 09:35