Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
13/21 01.03.2021 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 13/21 (62,97 KB) 11.03.2021 Aplikuj online
12/21 01.03.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 12/21 (64,1 KB) 15.03.2021 Aplikuj online
11/21 22.02.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 11/21 (72,28 KB) 08.03.2021 Aplikuj online
10/21 22.02.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 10/21 (71,07 KB) 08.03.2021 Aplikuj online
9/21 19.02.2021 PDF icon inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 9/21 (69,73 KB) 05.03.2021 Aplikuj online
8/21 12.02.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 8/21 (61,92 KB) 22.02.2021
7/21 02.02.2021 PDF icon inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 7/21 (61,8 KB) 12.02.2021
6/21 29.01.2021 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 6/21 (61,24 KB) 08.02.2021
5/21 29.01.2021 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 5/21 (62,18 KB) 08.02.2021
4/21 28.01.2021 PDF icon referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu I) WUW w Poznaniu nr ref. 4/21 (60,84 KB) 08.02.2021

Strony