Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 07.12.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
9/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/19, aktualizacja 11 października 2019 r. 31.12.2019 Aplikuj online
180/19 04.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych i obsługi sekretariatu w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 180/19 16.12.2019 Aplikuj online
179/19 04.12.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 179/19 16.12.2019 Aplikuj online
178/19 03.12.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 178/19 09.12.2019 Aplikuj online
177/19 03.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta oraz wydawania dokumentów urzędowych cudzoziemcom w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 177/19 13.12.2019 Aplikuj online
176/19 26.11.2019 Plik specjalista do spraw: rozliczania operacji dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi, ewidencji i rozliczania operacji bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 176/19 06.12.2019
175/19 26.11.2019 Plik specjalista do spraw: kontroli ewidencji księgowej wydatków, ewidencji księgowej magazynów przeciwpowodziowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 175/19 06.12.2019
174/19 13.11.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 174/19 25.11.2019
173/19 13.11.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 173/19 25.11.2019
172/19 13.11.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 172/19 25.11.2019

Strony