Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
41/21 01.09.2021 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 41/21 (154,49 KB) 15.09.2021
62/21 26.07.2021 PDF icon dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 62/21 (180,75 KB) 30.09.2021 Aplikuj online
90/21 21.09.2021 PDF icon Referent ds. wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 90/21 (75,3 KB) 01.10.2021 Aplikuj online
88/21 21.09.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 88/21 (76,77 KB) 01.10.2021 Aplikuj online
87/21 20.09.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu III) WUW w Poznaniu nr ref. 87/21 (68,97 KB) 30.09.2021 Aplikuj online
86/21 20.09.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 86/21 (68,96 KB) 30.09.2021 Aplikuj online
85/21 20.09.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. księgowości wydatków, przekazywania środków finansowych oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 85/21 (71 KB) 30.09.2021 Aplikuj online
84/21 16.09.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 84/21 (77,16 KB) 27.09.2021 Aplikuj online
83/21 16.09.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 83/21 (69,36 KB) 27.09.2021 Aplikuj online
82/21 15.09.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 82/21 (68,94 KB) 27.09.2021 Aplikuj online

Strony