Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 19.12.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
F/5/18 31.08.2018 Microsoft Office document icon NABÓR CIĄGŁY - starszy telefonista do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/5/18 31.12.2018
123/18 04.07.2018 Microsoft Office document icon NABÓR CIĄGŁY - operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 123/18 31.12.2018
214/18 19.12.2018 Plik audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego WUW w Poznaniu nr ref. 214/18 07.01.2019
213/18 13.12.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 213/18 27.12.2018
212/18 10.12.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: obsługi resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 212/18 20.12.2018
211/18 05.12.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 211/18 17.12.2018
210/18 05.12.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 210/18 17.12.2018
209/18 05.12.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji, kontroli i monitoringu projektów w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 209/18 17.12.2018
208/18 05.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 208/18 17.12.2018
207/18 05.12.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 207/18 17.12.2018

Strony