Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 14.12.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
165/17 14.12.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 165/17 28.12.2017
164/17 14.12.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 164/17 28.12.2017
163/17 13.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 163/17 27.12.2017
162/17 13.12.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 162/17 27.12.2017
162/17 13.12.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 162/17 27.12.2017
161/17 11.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 161/17 21.12.2017
160/17 11.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 160/17 21.12.2017
159/17 11.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 159/17 21.12.2017
158/17 08.12.2017 Plik kierownik oddziału do spraw: kierowania Oddziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze WUW w Pile w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 158/17 18.12.2017
157/17 08.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 157/17 18.12.2017

Strony