Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 18.10.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
F/5/18 31.08.2018 Microsoft Office document icon NABÓR CIĄGŁY - starszy telefonista do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/5/18 31.12.2018
123/18 04.07.2018 Microsoft Office document icon NABÓR CIĄGŁY - operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 123/18 31.12.2018
177/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 177/18 25.10.2018
176/18 15.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 176/18 25.10.2018
175/18 15.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 175/18 25.10.2018
174/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 174/18 25.10.2018
173/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 173/18 25.10.2018
172/18 01.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 172/18 11.10.2018
171/18 01.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 171/18 11.10.2018
170/18 01.10.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 170/18 11.10.2018

Strony