Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.06.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
9/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/19 31.12.2019 Aplikuj online
97/19 10.06.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 97/19 21.06.2019
96/19 10.06.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji majątku w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 96/19 21.06.2019
95/19 10.06.2019 Plik starszy inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Pile nr ref. 95/19 21.06.2019
94/19 10.06.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji, kontroli i monitoringu projektów w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 94/19 21.06.2019
93/19 10.06.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji ośrodków szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy i nadzoru nad tymi ośrodkami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 93/19 21.06.2019
92/19 10.06.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei, terenów zamkniętych w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 92/19 21.06.2019
91/19 07.06.2019 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 91/19 17.06.2019
90/19 06.06.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 90/19 17.06.2019
89/19 06.06.2019 Plik specjalista do spraw: obsługi dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Wydziale w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 89/19 12.06.2019

Strony