Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
9/22 17.01.2022 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/22 (153,13 KB) 31.12.2022 Aplikuj online
1/22 05.01.2022 PDF icon dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 1/22 (175,92 KB) 31.12.2022 Aplikuj online
13/22 19.01.2022 PDF icon inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 13/22 (71,06 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
12/22 18.01.2022 PDF icon młodszy specjalista ds. obsługi zbioru akt bieżących oraz dokumentów wydawanych cudzoziemcom w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Realizacji) WUW w Poznaniu nr ref. 12/22 (69,99 KB) 28.01.2022 Aplikuj online
11/21 18.01.2022 PDF icon młodszy specjalista ds. realizacji decyzji w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Realizacji) WUW w Poznaniu nr ref.11/22 (68,98 KB) 28.01.2022 Aplikuj online
8/22 18.01.2022 PDF icon specjalista ds. komunikacji społecznej oraz współpracy krajowej i zagranicznej w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 8/22 (70,06 KB) 28.01.2022 Aplikuj online
10/22 17.01.2022 PDF icon młodszy specjalista ds. komunikacji społecznej oraz współpracy z mediami w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 10/22 (69,39 KB) 27.01.2022 Aplikuj online
7/22 17.01.2022 PDF icon inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 7/22 (69,41 KB) 27.01.2022 Aplikuj online
6/22 17.01.2022 PDF icon inspektor ds. kontaktów z kościołami i związkami wyznaniowymi, Systemu Rejestrów Państwowych oraz współpracy z organami gmin w zakresie odznaczeń, listów gratulacyjnych oraz druków ścisłego zarachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 6/22 (69,67 KB) 27.01.2022 Aplikuj online
5/22 13.01.2022 PDF icon starszy specjalista - analityk systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 5/22 (69,64 KB) 31.01.2022 Aplikuj online

Strony