Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 20.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
71/20 11.09.2020 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 71/20 (95,82 KB) 21.09.2020 Aplikuj online
69/20 11.09.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 69/20 (95,97 KB) 21.09.2020 Aplikuj online
68/20 11.09.2020 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 68/20 (95,66 KB) 21.09.2020 Aplikuj online
67/20 11.09.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 67/20 (95,86 KB) 21.09.2020 Aplikuj online
66/20 11.09.2020 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 66/20 (95,83 KB) 21.09.2020 Aplikuj online
70/20 07.09.2020 Plik Specjalista do spraw: zarządzania dokumentacją księgową oddziału w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 70/20 (95,79 KB) 17.09.2020
62/20 04.09.2020 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 62/20 (96,63 KB) 18.09.2020
61/20 04.09.2020 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 61/20 (96,45 KB) 18.09.2020
65/20 04.09.2020 Plik zastępca kierownika oddziału do spraw: koordynowania zadań dotyczących prowadzenia windykacji należności w trybie administracyjnym w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 65/20 (96,6 KB) 14.09.2020
64/20 01.09.2020 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 64/20 (95,84 KB) 11.09.2020

Strony