Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest jedynym internetowym serwisem informacyjnym urzędu, o czym informuje napis znajdujący się pod ikoną BIP na górze strony po prawej stronie nazwy urzędu.

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu przedmiotowe umieszczone poniżej nagłówka. Poszczególne pozycje menu dzielą się na kolejne, które to wyświetlają się w lewej kolumnie i grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach niektórych kategorii utworzone zostały podkategorie. Po wskazaniu kursorem myszy jakiejkolwiek pozycji menu, kursor przyjmuje kształt dłoni.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy na danej pozycji menu, informacje wyświetlają się w środkowej części ekranu.

Istnieje możliwość wydrukowania treści artykułów. Odpowiednia ikonka znajduje się na końcu treści.

Dokumenty specyficzne takie jak treści prawne, wnioski do wypełnienia i inne załączniki zapisane są w postaci plików pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania z: http://get.adobe.com/reader). Czasem pojawiają się też załączniki w formacie doc. Do ich odczytania można skorzystać z programu Microsoft Word (wersja próbna do pobrania z: http://office.microsoft.com/pl-pl/try), bezpłatnego OpenOffice Writer (do pobrania z: http://pl.openoffice.org/product.download.html) lub bezpłatnej przeglądarki plików doc Word Viewer (do pobrania z: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=4).

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące pozycje i przyciski:

  • kliknięcie w nagłówek strony lub godło umożliwia przejście do strony głównej BIP Urzędu,
  • wyszukiwarka w nagłówku umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku,
  • przycisk "Mapa serwisu" w górnym, prawym rogu strony wyświetla pełne drzewo menu przedmiotowego,
  • przycisk "Język migowy" wyświetla informacje w języku migowym,
  • przycisk "Kontakt" wyświetla stronę z informacjami kontaktowymi.

Ponadto w dolnej części ekranu znajdują się następujące odnośniki:

  • "Instrukcja BIP" zawiera niniejszy tekst,
  • "Redakcja BIP" pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,
  • "Rejestr zmian" zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
  • "Ankieta" daje możliwość oceny strony a opinie i propozycje są analizowane i służą usprawnienieniu funkcjonowania BIP,
  • "Zgłoś błąd" umożliwia zgłoszenie zauważonego błędu merytorycznego lub technicznego na stronie.