Rada Rodziny

Rada Rodziny przy wojewodzie wielkopolskim informuje o możliwości nadsyłania propozycji, projektów, wniosków oraz porad eksperckich dotyczących wielkopolskich rodzin (ich kondycji czy potrzeb) pod adresem: radarodziny@poznan.uw.gov.pl

Zadaniem, powołanej 1 czerwca br., Rady Rodziny jest m.in. promocja rodziny i wypracowanie rekomendacji dla samorządów terytorialnych, dotyczących sprawnej i skutecznej polityki prorodzinnej, która nie tylko sprawi, że będzie możliwa poprawa jakości życia rodzin, ale pozytywnie wpłynie na demografię. Ujemny przyrost naturalny, zmieniająca się struktura demograficzna społeczeństwa (coraz więcej osób w podeszłym wieku i coraz mniej dzieci) mają wymierny wpływ na życie każdej lokalnej wspólnoty. W przyszłości zmiany te, jeśli nie zostaną zahamowane, spowodują obniżenie tempa wzrostu dochodu narodowego (w tym także dochodu każdej gminy), problemy na rynku pracy, załamanie systemu emerytalnego itp.

Wiele samorządów, zdając sobie z tego sprawę, już podjęło szereg działań wspierających rodziny i promujących wielodzietność. Wojewoda wielkopolski, chcąc  je docenić - a jednocześnie  zachęcić te samorządy, które do tej pory nie podjęły takiej działalności - ogłosił Konkurs „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie 2016”.  Do końca sierpnia br. samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać gminy, które podejmują działania na rzecz rodzin, (np.: miejski zasiłek porodowy, darmowe przedszkola, darmowa komunikacja dla dzieci, karty dużej rodziny, mniejsze opłaty dla rodzin wielodzietnych za wywóz śmieci, darmowa wyprawka dla pierwszoklasistów itp). Na podstawie zaopiniowanych przez Radę Rodziny wniosków, wojewoda wielkopolski przyzna trzem gminom tytuł „Wielkopolskiej Gminy Przyjaznej Rodziny”. Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.poznan.uw.gov.pl/konkurs-wielkopolska-gmina-przyjazna-rodzinie

Zarządzenie Nr 264/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 07.06.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2017 - 08:43