Rada Rodziny

Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim została powalana 1 czerwca 2016 r. Pełni ona funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach dotyczących rodzin. Przewodniczącą Rady Rodziny jest Wicewojewoda Wielkopolski - Pani Aneta Niestrawska.

Ujemny przyrost naturalny, zmieniająca się struktura demograficzna społeczeństwa (coraz więcej osób w podeszłym wieku i coraz mniej dzieci) mają wymierny wpływ na życie każdej lokalnej wspólnoty. W przyszłości zmiany te, jeśli nie zostaną zahamowane, spowodują obniżenie tempa wzrostu dochodu narodowego (w tym także dochodu każdej gminy), problemy na rynku pracy, załamanie systemu emerytalnego itp.

Do głównych zadań Rady należą w szczególności:

  • zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych dla województwa;
  • przekazywanie informacji na temat rodzin w województwie, w szczególności w zakresie dzietności, migracji, kondycji finansowej i wychowawczej oraz przeciwdziałania patologii;
  • monitorowanie zmian dotyczących rodzin w województwie;
  • promowanie wartości rodziny;
  • informowanie o głównych potrzebach rodzin w województwie;
  • informowanie o głównych potrzebach rodzin w województwie;
  • tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej;
  • opiniowanie wniosków o przyznanie tytułu w konkursie pn."Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie".

Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim informuje o możliwości nadsyłania propozycji, projektów, wniosków oraz porad eksperckich dotyczących wielkopolskich rodzin (ich kondycji czy potrzeb) pod adresem: radarodziny@poznan.uw.gov.pl

Wydarzenia

Newsletter

Zarządzenia

Autor: Tomasz Stube, Roman Łukawski, Jarosław Szymański
Data utworzenia: 07.06.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.06.2016 - 14:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.11.2020 - 11:56