Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
21.07.2017 - 14:14 strona: zaktualizowano Zgromadzenia publiczne. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 14:12 przetarg: zaktualizowano Usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego z możliwością składania ofert częściowych. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 14:12 przetarg: zaktualizowano Usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego z możliwością składania ofert częściowych. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 14:10 strona: zaktualizowano Komisje, rady i zespoły. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 14:05 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 349 /17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie Zespołu do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 13:07 strona: zaktualizowano Nowe boiska w Wielkopolsce . Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 13:05 strona: zaktualizowano Nowe boiska w Wielkopolsce . Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 13:05 strona: dodano Nowe boiska w Wielkopolsce . Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 12:22 strona: zaktualizowano Rodzina 500 plus. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 12:20 przetarg: zaktualizowano Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 12:09 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 354 w km -0,196 - 25,000 w .... Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 12:04 strona: zaktualizowano Adresy i godziny urzędowania. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 11:48 strona: zaktualizowano Rodzina 500 plus. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 11:47 strona: zaktualizowano Rodzina 500 plus. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 11:46 strona: zaktualizowano Rodzina 500 plus. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 11:46 strona: zaktualizowano Rodzina 500 plus. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 11:43 strona: zaktualizowano Rodzina 500 plus. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 11:35 strona: zaktualizowano 500+ na nowy okres - pismo minister Elżbiety Rafalskiej do gmin. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 11:34 strona: zaktualizowano Ruszył pierwszy program dotacyjny „Niepodległa”. Barbara Pietrzyk
21.07.2017 - 11:33 strona: dodano Ruszył pierwszy program dotacyjny „Niepodległa”. Barbara Pietrzyk

Strony