Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
24.11.2020 - 17:30 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Jarocińskiego z 21 września 2020 r., znak GGN-KGN.6821.16.2020.JA, w przedmiocie ograniczenia sposobu .... Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:28 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Jarocińskiego z 21 września 2020 r., znak GGN-KGN.6821.15.2020.JA, w przedmiocie ograniczenia sposobu .... Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:27 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Jarocińskiego z 21 września 2020 r., znak GGN-KGN.6821.24.2020.JA, w przedmiocie ograniczenia sposobu .... Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:25 koronawirus_akt_prawny: dodano Decyzja Wojewody Wielkoplskiego z dnia 23.11.2020r. polecająca Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:24 koronawirus_akt_prawny: dodano Decyzja Wojewody Wielkoplskiego z dnia 23.11.2020r. polecająca Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:22 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Jarocińskiego z 21 września 2020 r., znak GGN-KGN.6821.24.2020.JA, w przedmiocie ograniczenia sposobu .... Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:18 strona: zaktualizowano Instrukcje i rekomendacje w zakresie pomocy społecznej. Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:12 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV oraz rozbiórki sieci napowietrznej nn-0,4 kV działki nr 290/1 i 335, obręb 0001 Borek Wlkp., jedn. ewid. 300401_4 Borek Wlkp. - miasto. Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:10 zgloszenie_budowlane: zaktualizowano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego budowy sieci gazowej śr/c dn63 PE w Chociczy, dz. 27, obr. 0004 Chocicza, jedn. ewid. 302503_2 Nowe Miasto nad Wartą. Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 17:10 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego budowy sieci gazowej śr/c dn63 PE w Chociczy, dz. 27, obr. 0004 Chocicza, jedn. ewid. 302503_2 Nowe .... Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 14:35 wydarzenie: zaktualizowano Odznaczenia dla wybitnych Wielkopolan. Anna Czuchra
24.11.2020 - 14:30 wydarzenie: zaktualizowano Odznaczenia dla wybitnych Wielkopolan. Anna Czuchra
24.11.2020 - 14:19 wydarzenie: zaktualizowano Odznaczenia dla wybitnych Wielkopolan. Anna Czuchra
24.11.2020 - 14:00 wydarzenie: zaktualizowano Święto Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Anna Czuchra
24.11.2020 - 13:30 wydarzenie: dodano Podpisanie umowy na dofinansowanie ambulansu dla szpitala w Obornikach. Anna Czuchra
24.11.2020 - 12:30 wydarzenie: zaktualizowano Wideokonferencja wojewody nt. sytuacji w powiatach włączonych do stref . Anna Czuchra
24.11.2020 - 11:23 strona: zaktualizowano Spółki wodne 2020. Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 11:20 strona: zaktualizowano Program "Dobry Start". Dawid Politowski
24.11.2020 - 10:12 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu określenia geotechnicznych .... Barbara Pietrzyk
24.11.2020 - 10:10 strona: zaktualizowano Rozporządzenia. Barbara Pietrzyk

Strony