Adresy i godziny urzędowania

Adresy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
NIP 778 10 12 911, REGON 000514331

Delegatury urzędu:

Kaliszu
Koninie
Lesznie
Pile

Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
tel. 61 850 87 77

Wydział Spraw Obywatelskich - Oddział Paszportów
ul. ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

  Ważne telefony w urzędzie

  Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP

  /cya0y842lb/wuweu

  Godziny przyjęć klientów

  Oddział Paszportów:
  ul. Ks. Jakuba Wujka 1
  poniedziałek od 10:30 do 17:45
  w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15

  Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, pok. 020

  • od godz. 08.30 do godz. 10.00 – informacja telefoniczna
  • od godz. 10.30 do godz. 12.30 – wizyty podlegają rezerwacji internetowej
  • od godz. 13.00 do godz. 15.30 – wizyty wymagają pobrania numeru w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

  tel.: 61 854 10 32
  fax: 61 852 22 23

  Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00
  wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00

  Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
  poniedziałek 8:15 - 15:30
  w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15

  Profil zaufany

  U nas w Urzędzie możesz potwierdzić profil zaufany po wcześniejszym wypełnieniu wniosku na stronie: załóż profil zaufany.

  Profil zaufany może mieć każdy, kto ma numer PESEL, oraz ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

  Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

  Punkty potwierdzające profil zaufany

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  al. Niepodległości 16/18
  parter pok. 021 i 022 budynek B
  tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17

  W poniedziałek od 9.30 do 18.00.
  Od wtorku do piątku od 8.30 do 15.00

  Delegatura w Kaliszu

  ul. Kolegialna 4
  62-800 Kalisz
  I piętro pok. 109
  tel. 62 760 83 02

  Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

  Delegatura w Koninie

  ul. Aleje 1 Maja 7
  62-510 Konin
  parter, p. 119
  tel. 63 247 77 32

  W poniedziałek od 8:15 do 16:00.
  Od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15.

  Delegatura w Lesznie

  pl. Tadeusza Kościuszki 4
  64-100 Leszno
  I piętro pok. 120
  tel. 65 511 82 01, 65 511 82 02

  W poniedziałek od 8:15 do 16:00.
  Od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15.

  Delegatura w Pile

  ul. Dzieci Polskich 26
  II piętro pok. 212
  tel. 67 21 18 951, 67 21 18 952

  W poniedziałek od 8:15 do 16:00.
  Od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15.

  Więcej informacji o profilu zaufanym

   Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

   Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:

   Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
   al. Niepodległości 16/18
   61-713 Poznań

   lub odpowiednio na adres:

   • skrytki urzędu na platformie ePUAP: /cya0y842lb/wuweu
   • poczty elektronicznej: wuw@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

   Skargi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu w siedzibach urzędu.

   W sprawach sygnałów obywatelskich przyjmują

   • pracownicy w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA
   • w poniedziałek w godzinach: 9.30 – 18.00, w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.00

   pozostali pracownicy urzędu w godzinach przyjęć klientów.

   Punkt Obsługi Klienta

   Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
   al. Niepodległości 16/18
   pokój 021 i 022 budynek B
   tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17
   oraz  22 2500 117
   e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)

   W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

   • dyrektorzy oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych urzędu, albo pracownicy przez nich wyznaczeni w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00; w przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym w godzinach: 12.00- 14.00.

   Regulacje dotyczące przedmiotu i terminu załatwiania sygnałów obywatelskich:

   Informacje w języku migowym

   Autor: Biuro Organizacyjno-Administracyjne
   Data utworzenia: 17.05.2012
   Osoba publikująca: Dawid Politowski
   Data publikacji: 16.07.2012 - 19:35
   Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
   Data aktualizacji: 01.12.2022 - 07:22