Wydarzenia bieżące

List wojewody wielkopolskiego

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował list do rodziców zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Przemawia wicewojewoda Marlena Maląg

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim. W posiedzeniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przed podpisaniem decyzji

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzje w sprawie dobudowy trzeciego pasa ruchu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła „Poznań Zachód” do węzła „Poznań Krzesiny” o łącznej długości ok. 15,7 km.

Widok na stół prezydialny

Wraz z nowym rokiem realizacja spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego została powierzona wojewodom. Z tego powodu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu organizacji pracy z organami właściwymi, czyli wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, w zakresie spraw wychowawczych i świadczeń rodzinnych. W spotkaniu udział brała wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda oraz uczestnicy spotkania siedzą przy stole.

Konsul generalny Federacji Rosyjskiej Ivan Kosonogov gościł dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie spotkał się z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny.

Strony