Wydarzenia

Święto Policji w Poznaniu

19.07.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył odznaczenia podczas dzisiejszych wojewódzkich obchodów Święta Policji. Wraz z zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleną Michalak i pełniącym obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotrem Mąką wojewoda wyróżnił policjantów, którzy w wyjątkowy, niezwykle sumienny sposób pełnią służbę.

Wrócą pociągi na trasę Jarocin - Września - Gniezno

18.07.2017

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowę za 43,6 mln zł. na poprawę linii Września - Gniezno. Dzięki niej pasażerowie zyskają wygodną obsługę na stacjach w Gębarzewie, Marzeninie, Czerniejewie i Żydowie. To kolejna umowa na rewitalizację trasy Jarocin - Września - Gniezno. Łącznie PLK przeznaczyły na nią prawie 100 mln zł. Inwestycja istotnie poprawi komunikację w Wielkopolsce.

Wojewoda patrzy na wyświetlaną prezentację.

Kolejne miliony na wielkopolskie drogi

13.07.2017

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu samorządowcy podpisali kolejne umowy na dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Łącznie kwota dofinansowania wyniesie ponad 19 mln zł. W rezultacie, zmodernizowanych i wybudowanych będzie aż 27 km dróg.

Podpisanie umów - rozbudowa dróg lokalnych.

Otwarcie rozbudowanego oddziału neonatologii

13.07.2017

Poprawa warunków pobytu noworodków oraz pracy personelu to główne cele rozbudowy oddziału neonatologii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. W oficjalnym otwarciu oddziału uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Głos podczas uroczystości otwarcia oddziału zabiera wicewojewoda.

Otwarcie obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego

12.07.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzejem Derą, generalnym dyrektorem dróg krajowych i autostrad Krzysztofem Kondraciukiem oraz przedstawicielami samorządu uczestniczyła w oddaniu do ruchu kolejnego odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, w zakresie jezdni głównych w ciągu drogi ekspresowej S11.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.