Wydarzenia

NKN: „Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych”

23.02.2017

W Poznaniu rozpoczęła się piąta z dziewięciu konferencji programowych, organizowanych w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki - „Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych”. W debacie naukowców wziął udział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Głos zabiera minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

72. rocznica zakończenia walk o Poznań

23.02.2017

W rocznicę zakończenia walk o Poznań, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła kwiaty na poznańskiej Cytadeli, oddając hołd poległym żołnierzom.

Wicewojewoda w drodze do złożenia kwiatów.

Wernisaż wystawy o Powstaniu Wielkopolskim w Sejmie

22.02.2017

Od dziś w Sejmie, z inicjatywy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, prezentowana jest wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości”. Gościem wernisażu był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Honorowy patronat nad wystawą objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

O wystawie opowiada wojewoda.

Umowa o dofinansowanie dla DK 12

21.02.2017

W Ministerstwie Rozwoju pięć miast: Leszno, Bydgoszcz, Tarnów, Gliwice i Kraków podpisały dziś umowy o dofinansowanie projektów drogowych. Wartość wszystkich inwestycji to 481 milionów złotych. W uroczystości podpisania umów uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Dofinansowane inwestycje mają służyć odciążeniu centrów miast oraz usprawnieniu ich komunikacji - podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik. Popularnie nazywana trasa W-Z w Lesznie jest głównym szlakiem komunikacyjnym w kierunku wschód - zachód. 

Wspólne zdjęcie.

Narada wojewodów

21.02.2017

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, ministrem zdrowia oraz podsekretarzami stanu w ministerstwie zdrowia i ministerstwie środowiska uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewodowie podczas narady w ministerstwie.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.