Wydarzenia

Narada wojewodów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

27.04.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w naradzie wojewodów, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Narada dotyczyła między innymi prac nad utworzeniem Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Rozmawiano także na temat pakietu ułatwień dla obywateli w zakresie realizacji spraw paszportowych.

Premier Beata Szydło wraz z wojewodami w sali posiedzeń.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

26.04.2017

Kustosz lądzkich zabytków ks. Janusz Nowiński, ks. prałat Jerzy Dylewski, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie, pastor Tadeusz Jelinek z parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie oraz wieloletni wojewódzki konserwator zabytków Aleksander Starzyński otrzymali nagrody za opiekę nad zabytkami przyznane przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków Jolantę Goszczyńską.

"Działalność firm rodzinnych - dylematy i perspektywy"

26.04.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Działalność firm rodzinnych - dylematy i perspektywy”. Podczas spotkania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu zaprezentowano najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem firm rodzinnych.

Głos zabiera wicewojewoda.

Radio w Poznaniu od 90 lat

24.04.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył życzenia i gratulacje wszystkim osobom, które tworzyły i tworzą poznańską rozgłośnię radiową podczas gali 90-lecia Radia Merkury. Odczytany został także list ministra kultury i dziedzictwa narodowego z okazji jubileuszu rozgłośni. W uroczystości objętej patronatem prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczył minister Andrzej Dera oraz reprezentująca Radę Mediów Narodowych Joanna Lichocka.

Logo radia. W tle występ chóru.

Rozpoczęła się budowa nowej siedziby sądu apelacyjnego

24.04.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budynek nowej siedziby sądu apelacyjnego przy ulicy Hejmowskiego w Poznaniu. Budynek powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie sądu okręgowego.

Wojewoda trzyma kielnię przy kamieniu węgielnym

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.