Wydarzenia

Najlepsze pary patrolowe

22.06.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś wspólnie z zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Romanem Kusterem oraz przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego Andrzejem Szarym nagrody dla najlepszych par patrolowych wyłonionych w Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”.

Spotkanie z komisjami szacującymi szkody

21.06.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli powołanej przez wojewodę wielkopolskiego Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

21.06.2017

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyła się dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu konferencja „Zatrudnienie w administracji oraz podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych”, organizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencję otwiera dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON Anna Skupień.

Spotkanie ws. dostępności izb przyjęć

21.06.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg przewodniczyła dziś spotkaniu, które dotyczyło dostępności do szpitalnych izb przyjęć oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR-ów) na terenie miasta.

Wicewojewoda oraz dyrektorzy siedzą za stołem podczas spotkania.

Wizyta ambasadora RPA

20.06.2017

Na zaproszenie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przyjechał ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce Simon Jabulani Ntombela.

Ambasador RPA wpisuje się do księgi pamiątkowej.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.