Gmina Dopiewo

Zarządzenie zastępcze z 23 kwietnia 2024 r. (znak: IR-III.740.114.2024.AS)

Obszar udokumentowanego złoża kopaliny wprowadzony zarządzeniem zastępczym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:  złoże gazu ziemnego „Sierosław” (nr GZ 21016)

Treść zarządzenia:

Dane przestrzenne dla APP:

Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 23.04.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.05.2024 - 10:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.05.2024 - 11:25