Administracja architektoniczno-budowlana

  1. prowadzenie spraw odwoławczych z zakresu Prawa budowlanego w szczególności dotyczących zatwierdzenia dokumentacji budowlanej i pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz postępowań w trybie zgłoszeniowym;
  2. prowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzwyczajnym, badania legalności wydanych decyzji;
  3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.

Kontakt:
Małgorzata Hryniewicz
tel.: 61 854 18 17

Autor: Małgorzata Hryniewicz
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.06.2012 - 00:21