Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego