Dostęp do szerokopasmowego Internetu – łącze podstawowe symetryczne - 1 szt.