Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych

Na podstawie art. 95b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski powołał Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Do jej zasadniczych zadań należy współpraca przy sporządzaniu przez wojewodę Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa wielkopolskiego oraz przy ustalaniu przez wojewodę na podstawie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Priorytety ustalane są na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną.

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych prowadzi Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, tel. 61-854 1398, fax.: 61-854 1970, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych została powołana w dniu 31 marca 2015 r. (z późn. zm.) W jej skład wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia oraz 8 członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez wojewodę.

  1. Damian Marciniak – Dyrektor Wydziału Zdrowia – Przewodniczący Rady
  2. Leszek Sobieski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
  3. Agnieszka Pachciarz – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  4. Rafał Halik – Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
  5. Arleta Olbrot-Brzezińska – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu
  6. Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis – Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  7. Lesław Lenartowicz - Prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP z ramienia Związku Pracodawców
  8. Jacek Skrobisz -  Starosta Wolsztyński z ramienia Konwentu Powiatów
Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 12:43
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.12.2019 - 14:34