Rejestr tłumaczy PJM, SJM, SKOGN

W dniu 14 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. poz. 652). W związku z tym, wszystkie osoby chcące dokonać wpisu do ww. rejestru tłumaczy, mogą złożyć wniosek na zamieszczonym poniżej formularzu – stanowiącym załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia (załączając oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia), kierując go do Wojewody Wielkopolskiego, jeżeli zakres świadczenia ich usług obejmuje co najmniej obszar województwa wielkopolskiego. Tłumacz wpisany do rejestru jest zobowiązany powiadomić Wojewodę o każdej zmianie danych podlegających wpisowi na odpowiednim formularzu – stanowiącym załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia.

Wszelkich informacji dotyczących wpisu do rejestru udziela Agnieszka Adamczak – Kierownik Oddziału Rodziny pod numerem telefonu 61 854 1822 lub Anna Kościańska - inspektor wojewódzki pod numerem telefonu 61 854 1229.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Agnieszka Adamczak
Data utworzenia: 09.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2012 - 11:21
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.08.2023 - 14:47