Wydział Polityki Społecznej

 1.  Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
  6.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, opublikowano 7 maja 2017 r.
  7.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjych ośrodkach preadopcyjnych
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej
  5.  Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  6.  Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2023 - 13:34