Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej, aktualizacja 23.03.2022 r. (330,46 KB)
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, aktualizacja 23.03.2022 r. (360,45 KB)
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, aktualizacja 19.01.2022 r. (425,99 KB)
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 10.06.2021 r.. (838,64 KB)
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej, aktualizacja 13.01.2022 r. (363,45 KB)
  6.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, opublikowano 7 maja 2017 r.
  7.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych, aktualizacja 12.04.2022 r. (218,57 KB)
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, aktualizacja 3.02.2022 r. (257,98 KB)
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie, opublikowano 30 czerwca 2020 r
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej, aktualizacja 20.01.2022 r. (111,33 KB)
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej, aktualizacja 13.04.2022 r. (205,92 KB)
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, aktualizacja 20.01.2022 r. (142,61 KB)
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej
  5.  Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, aktualizacja 19.05.2022 r. (173,98 KB)
  6.  Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, aktualizacja 19.05.2022 r. (197,53 KB)
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych, aktualizacja 7.02.2022 r. (186,14 KB)
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.06.2022 - 12:53