Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej, aktualizacja 7.05.2021 r. (250,82 KB)
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, aktualizacja 7.05.2021 r. (177,46 KB)
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, aktualizacja 08.01.2021 r. (426,75 KB)
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 30 czerwca 2020 r.
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - opublikowano 6 października 2020 r. (37 KB)
  6.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, opublikowano 7 maja 2017 r.
  7.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych - stan na 7 kwietnia 2021 r. (241,85 KB)
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, aktualizacja 26.02.2021 r. (245,28 KB)
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, aktualizacja 7.05.2021 r. (230,52 KB)
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie, opublikowano 30 czerwca 2020 r
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej, aktualizacja 8.12.2020 r. (111,33 KB)
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej, aktualizacja 16.02.2021 r. (213,45 KB)
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, aktualizacja 8 kwietnia 2021 r. (147,06 KB)
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej, aktualizacja 02.02.2021 r.(241,38 KB)
  5.  Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, opublikowano 22.04.2021 r. (188,2 KB)
  6.  Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, aktualizacja 20.11.2020 r. (39,18 KB)
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych, aktualizacja 14.04.2021 r. (184,56 KB)
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.05.2021 - 13:11