Narodowy Program Zdrowia

Link do systemu sprawozdawczego z Narodowego Programu Zdrowia za rok 2023: https://rizp.pzh.gov.pl

Termin na przekazanie sprawozdania z roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego jest do dnia 31 marca każdego roku.

Został uruchomiony Rejestr Interwencji Zdrowia Publicznego - ProfiBaza (RIZP – ProfiBaza) - elektroniczny system sprawozdawczy dla gmin, powiatów, województw oraz urzędów centralnych. Służy on wykonaniu obowiązków wynikających z art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Od 2022 r. przekazywanie informacji rocznej w formie elektronicznej będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

Logowanie do systemu jest możliwe przy użyciu takiego samego hasła jak w innych systemach NIZP-PZH. Następnie należy sprawdzić podmiot, do którego jest się przypisanym w RIZP - ProfiBaza. Można to sprawdzić wybierając opcje ‘Mój profil’ z menu widocznego po naciśnięciu ikony ze swoimi inicjałami w prawym górnym rogu. Instrukcja użytkownika dostępna jest w RIZP – ProfiBaza w prawym górnym rogu.

W przypadku problemów z logowaniem należy wyłączyć wszystkie okna przeglądarki i ponowić próbę logowania. Jeśli w dalszym ciągu będą występowały problemy z zalogowaniem należy kontaktować się na adres e-mail: rejestracje-profibaza@pzh.gov.pl
W każdej innej sprawie dotyczącej działania systemu kontakt pod adresem e-mail: pomoc-profibaza@pzh.gov.pl

Autor: Jakub Wojciechowski
Data utworzenia: 16.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.01.2024 - 13:57
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.01.2024 - 13:58