Kontrole zewnętrzne 2015

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 12.01.2015 - 03.04.2015
2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
 [wystąpienie pokontrolne]
Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów nad jej reglamentacją 19.05.2015 - 17.07.2015
3. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
 [wystąpienie pokontrolne]
Dostępność do specjalizacji oraz nadzór wojewody nad stażem podyplomowym i szkoleniem specjalizacyjnym 15.06.2015 - 09.09.2015
4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
 [wystąpienie pokontrolne]
Zlecanie podstawowych zadań organów władzy publicznej 01.07.2015-15.09.2015
5. Główny Geodeta Kraju
 
Działalność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 09.09.2015
6. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Kontrola interwencyjna dotycząca warunków higieniczno - sanitarnych 05.05.2015 - 10.09.2015 
7. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Wyniki audytu systemu zarządzania i kontroli WRPO 2007-2013
Audyt systemu zarządzania i kontroli 21.09.2015
8. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 [wystąpienie pokontrolne]
Kontrola w zakresie stosowania przepisów dot. reprezentowania strony przez pełnomocnika 28.09.2015-02.10.2015
9. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
 [wystąpienie pokontrolne]
Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej 05.10.2015-23.10.2015
10. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
 [wystąpienie pokontrolne]
Realizacja celów Strategii "Sprawne Państwo 2020" 09.12.2015-15.01.2016
Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 21.01.2015
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.01.2015 - 07:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.06.2022 - 14:25