Komunikaty pogodowe

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 90
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:51 dnia 29.09.2023 do odwołania
Obszar: Prosna górna (łódzkie, opolskie, wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni górnej Prosny spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu informuje:

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 74
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 11
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:30 dnia 05.06.2023 do odwołania
Obszar: Noteć środkowa (wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na środkowej Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 64
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:25 dnia 01.06.2023 do odwołania
Obszar: Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu (dolnośląskie, wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni Baryczy prognozowane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.


Pobierz aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania:

RSO - jak to działa?