Komunikaty pogodowe

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 35 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1

Ważność: od godz. 12:46 dnia 27.06.2022 do odwołania. Obszar: Noteć środkowa (wielkopolskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Noteci środkowej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 31
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: -1

Ważność: od godz. 11:30 dnia 20.06.2022 do odwołania
Obszar: zlewnia Drawy (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Drawy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Data i godzina wydania: 20.06.2022 - godz. 11:29
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 31
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: -1

Ważność: od godz. 11:30 dnia 20.06.2022 do odwołania
Obszar: zlewnia Drawy (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Drawy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 16
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: -1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2022 do odwołania
Obszar: zlewnia Kanału Mosińskiego (wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Kanału Mosińskiego, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów
wody poniżej SNQ.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało ostrzeżenie hydrologiczne:

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 14
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: -1

Ważność: od godz. 13:53 dnia 11.05.2022 do odwołania
Obszar: zlewnie dopływów Warty od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Wełny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Strony


Pobierz aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania:

RSO - jak to działa?