Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie powiatów: miasto Kalisz, miasto Poznań, miasto Leszno, gnieźnieńskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pilskiego i wągrowieckiego. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 20.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Szczegóły w załączniku.

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5.
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 na terenie powiatu pleszewskiego.

Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10.

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie powiatu nowotomyskiego i pleszewskiego.

Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie
powiatu poznańskiego.

Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15


Pobierz aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania:

RSO - jak to działa?