Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk spotkała się z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. Spotkanie było inauguracją projektu #PoznajmySięWielkopolsko, który ma promować otwarty dialog z mieszkańcami Wielkopolski o ich potrzebach i problemach regionu.

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 marca 2024 r. Bogusława Janusa do pełnienia funkcji burmistrza Rogoźna do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

Ministra edukacji Barbara Nowacka na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - stosownie do wniosku wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk z 29 lutego 2024 r. - powołała z dniem 6 marca 2024 r. dr. Igora Bykowskiego na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Powołana przez wojewodę wielkopolską Agatę Sobczyk komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wybrała już kandydata. Jest nim dr Igor Bykowski.

Strony