Informacje prasowe

Zwiększy się dostęp do kolei w Wielkopolsce – mieszkańcy Turku, Międzychodu, Czarnkowa, Gostynia, Śremu zyskają dogodny dostęp do kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pięć umów na projekty z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Inwestycje szacowane są na ok. 2,2 mld zł.

Ruszył nabór wniosków do nowej rozszerzonej edycji programu Maluch+, który potrwa do 19 lutego br. Budżet programu to 5,5 mld zł, dzięki którym powstać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Do samej Wielkopolski trafi ponad 583 mln zł. O nowych zasadach programu mówiła dziś podczas briefingu prasowego I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kole nad Wartą otrzymała od Państwowej Straży Pożarnej w Kole samochód specjalny SLRR Toyota Hilux. Jednostka z powiatu kolskiego odebrała także z rąk Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta PSP bryg. Tomasza Grelaka decyzję o przedłużeniu funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na kolejne 5 lat. W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie (powiat słupecki) odbyła się z kolei uroczystość włączona OSP Trąbczyn do KSRG. W obydwu uroczystościach udział wzięli Minister – członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann oraz I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

Ruszył nabór wniosków do nowej rozszerzonej edycji programu Maluch+, który potrwa do 19 lutego br. Budżet programu to 5,5 mld zł, dzięki którym powstać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. – To kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Blisko 200 mln zł będą mogły w sumie otrzymać podmioty ekonomii społecznej w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Strony