Informacje prasowe

We wtorek, 26 stycznia 2021 roku o godzinie 12:00, w 102. rocznicę zaprzysiężenia Wojsk Wielkopolskich przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, odbędzie się publiczna premiera serwisu „Mapy Czasu”.

Została wydana decyzja lokalizacyjna dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk - Kościan. Realizacja zadania wpisuje się w inwestycje towarzyszące budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Inwestor, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Strony