Informacje prasowe

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podjął decyzję o powołaniu zespołu, który opracuje „program naprawczy” w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas imprez masowych odbywających się na INEA Stadionie. W skład zespołu wejdzie prezes zarządu Lech Poznań oraz służby mundurowe.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu 29 maja br. powołał Waldemara Kołaskiego na stanowisko wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wszystkie trzy projekty zgłoszone przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do konkursu na dofinansowanie projektów z Programu Wieloletniego "Niepodległa" otrzymają wsparcie.

W dniu 30 maja świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - obchody mają na celu rozpowszechnienie informacji oraz popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego. Jest to również dobra okazja do podziękowania za pracę i wysiłek wszystkim osobom tworzącym rodziny zastępcze, które otworzyły drzwi swoich domów, aby pomóc dzieciom pozbawionym opieki swoich biologicznych rodziców.

Strony