Informacja dotycząca świadczenia wspierającego

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach.

I etap - uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

 Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia  wraz z   Kwestionariusz samooceny trudności trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz kopią dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności, jeżeli Twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności było wydane przez:

  • Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i otrzymałeś je przed 2007 rokiem, lub
  • ZUS i otrzymałeś je przed 2011 rokiem, lub
  • zostało wydane przez inną instytucję (KRUS, MSWiA, MON)

można składać od 1 stycznia 2024 r.  na wzorach druków:

  • wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
  • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

Wniosek z załącznikami można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,
  • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 (wejście od ul. Mostowej), Poznań, w godz. 8.00 – 15.00
  • elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/
  • w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Autor: Beata Winiecka
Data utworzenia: 21.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.12.2023 - 07:32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.01.2024 - 07:02