Informacja w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopnia niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz karta parkingowa, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r.  lub upłynie przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 2768).

Autor: Beata Winiecka
Data utworzenia: 03.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.01.2024 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2024 - 14:26