Komisje, rady, zespoły

Nazwasort descending Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 04.05.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja do spraw opiniowania zasadności umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie dysponenta III stopnia 26.05.2021 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie
Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan 30.04.2015 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim 26.07.2023 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tak
Komisja egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 23.11.2022 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja konkursowa do oceny wniosków podmiotów ubiegających się o środki na realizację w 2024 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce 16.03.2021 Wydział Polityki Społecznej Tak
Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Komisja konkursowa opiniująca oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2022 r. 31.05.2022 Wydział Polityki Społecznej Tak
Komisja konkursowa opiniująca oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2024 r. 08.05.2024 Wydział Zdrowia Tak
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego 16.06.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak

Pages