Archiwum komisji, rad, zespołów

Nazwa Data powołaniasort ascending Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56 22.03.2023 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja konkursowa do oceny prac konkursowych w ramach multimedialneg o konkursu dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawo wych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych - II edycja” 17.02.2023 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56 29.03.2022 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja konkursowa do oceny ofert podmiotów ubiegających się o środki na realizację w 2021 r. zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 17.11.2021 Wydział Polityki Społecznej Tak
Zespół do spraw popularyzacji szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego 16.08.2021 Gabinet Wojewody Nie
Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu 09.08.2021 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Zespół doradczy Wojewody Wielkopolskiego do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17.02.2021 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Zespół Doradczy do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 30.12.2020 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw koordynacji hospitalizacji pacjentów chorych na COVID-19 i współpracy ze szpitalami zabezpieczenia covidowego 17.11.2020 Wydział Zdrowia
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw medycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 17.11.2020 Wydział Zdrowia

Pages