Komisja konkursowa do oceny prac konkursowych w ramach multimedialneg o konkursu dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawo wych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych - II edycja”

Data powołania: 
17.02.2023
Wydział obsługujący: 
Wydział Polityki Społecznej
Charakter obligatoryjny: 
Nie
Autor: Bartosz Biegała
Data utworzenia: 17.02.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.02.2023 - 10:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.05.2023 - 09:45