Archiwum zapytań ofertowych - 2020

Status Nazwa
zakończony Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgon oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
zakończony Świadczenie usługi dostępu do sieci internet w technologii światłowodowej na potrzeby systemu łączności Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu
zakończony Dostawa systemu do ewidencji środków trwałych i wyposażenia wraz z modułem do inwentaryzacji wraz z licencją i wdrożeniem
zakończony Usługa wykonania obudowy szafy rackowej i niezależne podłączenie szafy rackowej do skrzynki energetycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Kępnie
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu redagowania pism urzędowych i poprawności językowej w pismach, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. ...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw rachunkowości, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu legislacji, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu trybów nadzwyczajnych w postępowaniu administracyjnym, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny...
zakończony Organizacja i prowadzenie w okresie od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r. Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców Państw Trzecich w Poznaniu w ramach projektu pt. „Wielkopolska Wspólna Sprawa” (nr 12/8-2017/OG-FAMI) współfinansowanego z Programu Krajowego ...
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Kosowo” (składającego się z dwóch studni) w m. Kosowo, gm. Gostyń, powiat gostyński, województwo wielkopolskie

Strony