Archiwum zapytań ofertowych - 2020

Status Nazwa
wszczęty Serwis systemów elektrycznych i energetycznych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgon oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
wszczęty Rozbudowa użytkowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu systemu wideokonferencji Yealink Meeting Server YMS polegająca na zakupie 10 szt. bezterminowych licencji Yealink Meeting Server Concurrent Call License
wszczęty Wymiana uszkodzonych 8 szt. szyb fasadowych znajdujących się na I, II, III piętrze łącznika budynków B - C (4 szt.), holach przywindowych od IX do VI piętra w budynku "A" (4 szt.) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz...
zakończony Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii przewodowej na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego – 22 lokalizacje
zakończony Realizacja usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie weryfikacji w 2021 roku
zakończony Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Zakup sprzętu termowizyjnego termowizja w ilości 5 sztuk GUIDE TRACK IR 50 mm w celu realizacji przepisów ustawy Prawo Łowieckie przez Państwową Straż łowiecką przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
zakończony Dostawa sprzętu łączności radiowej cyfrowej wraz z ukompletowaniem
zakończony Usługa polegająca na stwierdzaniu zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem oraz wystawianiu kart zgonu przez lekarzy lub lekarzy dentystów

Strony