Archiwum zapytań ofertowych - 2018

Status Nazwa
zakończony Wykonanie prac remontowych 2 sztuk zasilaczy UPS model Enel Power Compact C60 pracujących w układzie równoległym w obiekcie w obiekcie CPR ul. Wiśniowa 13a lub alternatywnie dostarczenie równoważnego urządzenia zasilającego UPS z ...
zakończony Zakup 4 sztuk szaf metalowych do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych oraz danych osobowych
zakończony Zapytanie ofertowe na usługi przeglądu instalacji antenowych, masztowo-antenowych, stacji retransmisyjnych
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego dla grupy do 50 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podzielonych na 5 grup o różnym stopniu znajomości języka ...
zakończony Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
zakończony Usługa modernizacji i rekonfiguracji serwera IBM systemu ostrzegania i alarmowania
zakończony Wymiana fasady wschodniej w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a
zakończony Dostawa licencji oprogramowania LOG System
zakończony Usługa związana z instalacją traktu cyfrowego TCK2 z licencją DSS w ramach sererwa komunikacyjnego PZŁ zaisntalowanego w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a.
zakończony Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych

Strony