Wymiana fasady wschodniej w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a

Treść archiwalna

Termin składania odpowiedzi do 20 kwietnia 2018 r.

W przedmiotowym zapytaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przekracza środki jakie przeznaczył na wykonanie zadania Zamawiający - w związku z powyższym nie dokonano wyboru oferenta i zaniechano dalszej procedury w związku z przedmiotowym zapytaniem cenowym.

Wynik: brak realizacji

Status: 
zakończony
Autor: Waldemar Paternoga
Data utworzenia: 16.04.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.04.2018 - 09:59
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 02.01.2019 - 12:06